1748 er en musikskole, der tilbyder undervisning i
musik, teater, dans, bevægelse og billedkunst.
Mand med guitar

Korleder for Simple Singers og Con Moto

Uddannet billedhugger, autodidakt sanger,http://1748.dk/kurser/sang-og-stemmetraening korleder : http://1748.dk/kurser/kor og sangpædagog gennem 20 år. Har undervist i sang, kommunikation og stemmebrug i snart sagt alle tænkelige sammenhænge.

Til daglig ansat på 1748 : http://1748.dk/ og VUC Fyn som studievejleder og koordinator af FLOW.

Billede af Linda Delamotte
Linda Delamotte
Korleder for Simple Singers og Con Moto 30 51 17 48